E info@pmwebdesign.nl    |    T (0320) 268520    
Meer weten:

Wilt u meer weten of weten wat wij voor u kunnen bete-kenen? Neem contact met ons op via tel. (0320) 268520 of E-mail info@pmwebdesign.nl.


Website voorwaarden

PM Webdesign heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor PM Webdesign zijn verontschuldigingen aanbiedt. PM Webdesign geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

PM Webdesign is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van PM Webdesign, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van PM Webdesign. PM Webdesign is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van PM Webdesign wordt verkregen.

Bezoekers van de website van PM Webdesign die informatie verschaffen aan PM Webdesign, gaan ermee akkoord dat PM Webdesign onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat PM Webdesign zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan PM Webdesign) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

Klantbeoordeling

8.6 van 10

(Gebaseerd op 50 reviews)

Deze website wordt groen gehost
Contact  |  Voorwaarden